Actualmente existen en Galicia 400.000 ha de eucaliptais aproximadamente, sendo a especie mais extendida o Eucalyptus gobulus Labil.

Anualmente cortanse cerca de 4 millones de metros cúbicos de E. globulus en Galicia, o que representa casi o 75% do volumen colleitado da especie a nivel nacional e o 30% do volume de todas as especies extraídas en España.

Nesta páxina web dispón dunha ferramenta que permite estimar a producción en volume e biomasa, así como o carbono acumulado en plantacións de E. globulus do NO de España.

Proxecto: AGL2010-22308-C02-01 Modelización do crecemento e a producción de plantacións clonais e de brinzais de Eucalyptus globulus Labill. do NO de España

A aplicación Eucatool®

EucaTool® soamente é aplicable a rodais regulares de Eucalyptus globulus do NO de España, con idades inferiores a 20 anos, alturas hasta 40 m e diámetros hasta 70 cm.

A Unidade de Xestión Forestal Sostible (UXFS) non se responsabiliza da incorrecta utilización, interpretación e uso dos resultados obtidos por EucaTool®.

Ónde se aplica?

Masas de Eucalipto (Eucalyptus globulus Labil.) provenientes de semente en toda a comunidade autónoma de Galicia (España).

Por qué se fixo?

Para dotar a todos os axentes implicados na producción do eucalipto das ferramentas adecuadas para a estimación da producción e valorar opcións de xestión.

Cómo se fixo?

Mediante a instalación dunha rede de parcelas que cubre toda a área de distribución do eucalipto en Galicia, e o estudio biométrico das árboles de todas as dimensiones apeados en ditas parcelas.

Para qué se utiliza?

A ferramienta pode emplearse para:

- Estimación da calidade de masa ou Índice de Sitio

- Proxección de variables de masa: Altura Dominante, Área Basimétrica e Mortalidade

- Predicción do volumen, biomasa e carbono

- Predicción de crecementos en volume e biomasa

- Estimación do turno (edade de corta) adecuado

Eucatool® na prensa:

El crecimiento de plantaciones de eucalipto se calcula desde la nube (23/02/2016. Publicado en SINC: la ciencia es noticia [En español])

Calculating the growth of eucalyptus plantations from the cloud (24/02/2016. Publicado en PHYS.ORG [En inglés])

Una aplicación predice el momento óptimo para la tala de eucaliptos (24/02/2016. Publicado en La voz de Galicia [En español])

Eucaliptos a raya gracias al móvil (24/02/2016. Publicado en Faro de Vigo [En español])


App para calcular el crecimiento de eucaliptos. (25/2/2016. Publicado en Ambientum, el protal profesional del medio ambiente [En español])

Eucaliptos a raya gracias al móvil (03/03/2016 Publicado en La opinión A Coruña [En español])

Entrevista Alberto Rojo sobre Eucatool (03/03/2016 Publicado en Efervescencia [En español])