Actualmente hai en Galicia máis de 400.000 ha de eucaliptales, sendo a especie máis estendida Eucalyptus globulus Labill. Cada ano córtanse uns 4 millóns de metros cúbicos de E. globulus en Galicia, o que representa case que o 40% do volume aproveitado de todas as especies en España e aproximadamente o 75% do volume cortado da especie a nivel nacional

Neste sitio web vostede dispón dunha ferramenta que lle permite estimar o crecemento e a produción en volume e a biomasa, así como o carbono acumulado, en plantacións da primeira quenda de E. globulus de Galicia

Proxecto AGL2010-22308- C02-01 “Modelización do crecemento e a produción de plantacións clonais e de brinzais de Eucalyptus globulus Labill. do NO de España”, financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación de España e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea entre 2011-2013. Financiado pola empresa ENCE en 2014

A aplicación Eucatool®

EucaTool® soamente é aplicable a rodais regulares de Eucalyptus globulus da primeira quenda do NO de España, con idades entre os 3 e os 21 anos, alturas dominantes de ata 40 m e diámetros de ata 70 cm

Os autores e a Unidade de Xestión Forestal Sostible (UXFS) non se responsabilizan da incorrecta utilización, interpretación e uso dos resultados obtidos por EucaTool®

Onde se pode aplicar?

Rodais regulares de plantacións (clonais e non clonais) da primeira quenda de Eucalyptus globulus de Galicia, con idades entre os 3 e os 21 anos, alturas dominantes de ata 40 m e diámetros de ata 70 cm. Non é aplicable ás plantacións de Eucalyptus nitens da rexión

Por que se ten feito?

Para dotar a todos os interesados (propietarios, empresas, administración, científicos, docentes, estudantes, etc.) dunha ferramenta gratuíta e sinxela na súa utilización que permita estimar a produción e valorar diferentes opcións de xestión das plantacións de eucalipto en Galicia

Como se fixo?

Mediante a instalación dunha rede de 128 parcelas repartidas por toda a área de distribución da especie en Galicia, que foron remedidas en tres ocasións (en intervalos dun ano), así como da análise de 87 árbores tipo (mostra) cortadas, tronzadas e medidas. A partir desas medicións axustáronse varias ecuacións que, no seu conxunto, forman un modelo dinámico de crecemento e produción para as plantacións de Eucalyptus globulus de Galicia, que se implementou na aplicación 

Para que se utiliza?

EucaTool® permite estimar:

- Volume (con e sen cortiza), biomasa e carbono, actuais e futuros

- Crecementos en volume, biomasa e carbono

- Evolución da altura dominante, área basimétrica e densidade (nº de árbores por ha)

- Produtividade da plantación (calidade da estación)

- Idade óptima de curta (quenda de máxima renda en volume)

UXAFORES, Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, Universidade de Santiago de Compostela Benigno Ledo s/n, Campus Terra, 27002 Lugo (España), Grupo de Investigación de Referencia Competitiva do Sistema Universitario de Galicia nos períodos 2006-2009, 2011-2013, 2014-2017 e 2019-2021 (axuda con cofinanciamento do FEDER nos dous primeiros períodos)